tôi là trà hoa

Cơ thể của lối tắt

Thành viên menu

Thành viên đăng nhập

Hôm nay trong sản phẩm

Không

tôi là trà hoa

tôi là trà hoa

trà có thể uống vào buổi tối  


trà giành cho cả sản phụ đang mang thai 


giành cho cả sản phụ đang mang bầu dù là trà hoa giảm cân 


Với trà hoa bạn có thể thưởng thức trà nóng vào mùa xuân mùa hè mùa thu hay mùa đông. Hoặc một tách trà hoa dễ chịu với nước lạnh và đá vào mùa hè nóng bức

Put the ice in the summer and drink it cool. 

Lẫn nhau: (농)날아오름 주식회사 | Đại diện: 강다영 ali asif | Nhân viên quản lý thông tin cá nhân: Zalo flower tea | Điện thoại: 090-7280-6699 | Thư điện tử: dongnai.sypanelvina@gmail.com
Địa chỉ: 경북 영주시 안정면 대평로 229번길 33-24 A동 | Số đăng ký kinh doanh: 590-87-01406 | Truyền thông: 제 2021-서울 강동- 1989호
Số nộp đơn bổ sung thông tin doanh nghiệp 590-87-01406
© (농)날아오름 주식회사 All Rights Reserved.